За Нас

Disinfection

Кои сме ние.

ЕКО ПЕСТ КОНСУЛТ ЕООД е специализирана фирма  в услугите по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация, Фумигация на битови и складови вредители. Извършваме специфични ДДД мероприятия с цел намаляване числеността на преносители /вектори/ , причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.

ЕКО ПЕСТ КОНСУЛТ ЕООД, регистрирана фирма  в административния регистър на МЗ за физически и юридически лица осъществяващи ДДД дейности под контрола на РЗИ и БАБХ. ДДД фирмата издава протокол, по изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК, НЦЗПБ, БАБХ за обекти, подлежащи на задължителни  ДДД обработки.

ЕКО ПЕСТ КОНСУЛТ ЕООД унищожава вредни насекоми и гризачи в складови помещения, в дома, офиса, заведения, хотели, хостели, обществени сгради, училища, тревни площи, здравни обекти, зърнени складове, хамбари, обществени, битови, производствени, обучителни помещения, терени, площи и дома. Извършваме професионални услуги по дезинсекция, дезинсекция и дератизация, както и обработки по дезакаризация на терени, площи, обществени, производствени, плавателни, промишлени и домашни помещения.

  • Ръководител на фирмата е Даниел Тодоров – бакалавър Еколог, магистър Паразитолог и магистър Агроном – Растителна защита.
  • С валидно Удостоверение от НЦЗПБ за ръководител на ДДД мероприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НАРЕДБА No 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

НАРЕДБАNo 112 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И  РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ