Къртици

Европейска къртица (Talpa europaea)Контрола на къртици е труден процес, свързан със съчетаване на комплексни мерки по третиране на подземните вредители. Къртиците копаят подземни тунели, на различна дълбочина под земята и при изхода си избутват нагоре пръстта, образувайки заградени от пръст дупки, наречени къртичини.

Къртичините създават проблем както в селското, така и в домашните стопанства, увреждайки култури, насаждения и обработващи машини. Една от основните трудности в борба с къртици е факта, че те са винаги под земята, пътуват много и трудно се локализират. В допълнение, макар слепи, къртиците са чувствителни на миризми и лесно отгатват човешкото присъствие или досег.

Професионалните услуги по борба с къртици са свързани с комплекс от методи и мерки за третиране. Фирмата разполага с изпитани и сигурни средства за отстраняване на къртици от селскостопански и домашни терени. Основните методи, ползвани за борба с къртици са няколко вида, съчетаващи механични и химични средства за третиране. Те могат да включват прогонващи димки, течни препарати за отблъскване, създаване на масивни бариери и други методи. Средствата за третиране се съобразяват с конкретните условия, предпочитанието на клиента и преценката на специалиста от фирмата.