Мишки

Домашна мишка (Mus musculus)Контрола на мишки е процес, който се извършва с различни методи и средства. Най-често се ползват отрови за мишки, залагат се примамки и няколко вида капани: живо ловящи, убиващи и лепящи. Използването на средства за унищожаване на мишки и гризачи, се нарича дератизация.

Тя се извършва от всеки, който е нападнат от гризачи в терена си. Борбата с мишки обичайно изисква усилия, търпение и ползване системни средства, а унищожаването на мишки е само част от процеса. Превантивните средства и профилактиката го допълват. Често обаче не можем да премахнем гризача и търсим причината. Мишките са труден и умен враг. Природата ги е дарила с бързо размножаване и подвижност. Интелигентни, те лесно научават отровите и си го споделят. Така популацията оцелява и нараства.

Професионалната дератизация мобилизира специалисти с опит и познания върху вредителя, в създаване нови апаратури и  препарати за унищожаване на мишки, с безкомпромисен успех. Отровите, ползвани от дератизатор са различен клас и са позволени за употреба само на обучени лица. Препаратите се променят всяка година, според резистентността на мишките и адаптацията им в средата. Има и рискови терени, близо до гора, поле или планина. При тя.х за предпазване е необходима годишна профилактика срещу мишки и ние ще кажем това, без да ви подвеждаме. Разполагаме ли със съдействието ви, ние гарантирано ще отстраним мишките от терена. Отровите, които залагаме против мишки са професионални пест препарати. Те нарушават кръвообръщението. До седмица, мишките започват да изпитват недостиг на въздух и вода. Инстинктът им се задейства и те излизат на чист въздух навън, в стремежа да компенсират недостига. По тази причина, мишките рядко ще умрат вътре във вашите помещения. Ако все пак мишката остане в сградата, на тавана или в стена, тя отново няма да се размирише. Професионалния препарат мумифицира тялото на животното и не позволява разлагането му. Мишката изсъхва, подобно на чироз. Това предотвратява миризма от миши труп в околността. За безкомпромисен резултат се прилага т.нар. „пулсираща“ техника – залага се родентицид през интервали 7 – 10 дни, отровата се подменя до момента в който след последващ контрол остане непокътната.

  • Мишките изгризват изолации на стени и тавани, както на електрически кабели. Освен икономически щети, изгризването на изолациите на проводници от мишки, става предпоставка за възникване на огромен брой пожари. Често тези пожари се водят в отчетите, като предизвикани от неизвестен причинител.
  • Мишките нападат както продукти, така и опаковките на съхранени човешки и животински храни. Съхранените книги, дрехи, документи и всякакви вещи често са нахапани или заразени с паразити от слюнка, косми и екскременти.
  • Мишките могат да копаят и се хранят със новозасадени култури. Те унищожават огромно количество новозасадени семена и фураж.
  • Запазените ненахапани зърна могат да са замърсени с миша урина, изпражнения и косми.
  • Мишките унищожават масивно съхранени човешки и животински храни. Изядените от тях продукти са незначителни по размер, в сравнение с нагризаните и заразени с прах от екскременти, слюнка и паразити храни.
  • Опасностите, свързани с мишки, са както зараза от непосредствени техни заболявания, така и болести, свързани с пренасяните от тях паразити.
  • Най-чести пренасяни от мишки инфекции са: салмонелоза, лептоспироза (болест на Вайл), туларемия, тении, дизентерия, коремен тиф, трихинелоза, бяс, лимфоцитен хориоменингит, везикулозна рикетсиоза, тежки дерматити и гъбични инфекции.
    Съществуват още над 50 опасни вирусни и други заболявания, свързани с консумация или допир до продукти, заразени чрез миши фекалии, урина или слюнка.