Мравки

Контрол на мравки се предлагFormica rufaа като услуга по дезинсекция от фирмата и е свързано с обработка на нападнати от мравки домашни, външни терени, заведения, хранителни обекти, магазини, производствени предприятия и други обекти за унищожаване на мравуняци.

Фараоновите мравки са трудно достъпни за унищожаване. Те се крият и размножават по места, където няма директен достъп. Популацията мравки нараства особено в дъждовни години, с чести превалявания и много влага.

Изключително упорит вредител, мравките се размножат скоростно, затова бързите мерки за третирането им са от голямо значение за успеха. Макар тези вредители да са трудни, ние се справяме с тях много резултатно. В унищожаването на мравки няма нужда от сезонна превенция или профилактични обработки със зададен годишен режим на третиране. Действа се при инцидентно нападение, като препоръката е да се реагира бързо. С единично третиране наличната колония мравки се унищожава, повторение е нужно единствено ако теренът бъде нападнат от нов мравуняк.