Мухи

Мухите са сезонни вредомашна муха (Musca domestica)дители през пролетно-есенния период и когато популацията им е голяма, за унищожаването им са необходими системни обработки. Най-засегнати обичайно от мухи през лятото са заведения, кухни, стопанства, транжорни, мандри и хранителни производства.

Огромни популации мухи се събират в конеферми, животновъдски ферми и близки до тях обекти.Вътрешните помещения рядко се засягат силно от мухи, защото хората предпазват помещенията с мухарници. Целите е инсектите да бъдат унищожени рязко, свеждайки популацията до безопасния минимум. Последващите профилактични обработки държат вредителя далеч от площта.Чести проблеми с нападения от мухи имат заведения с открити кухни и места за приготвяне на храна навън. Мухите нападат също градини в открити заведения, цехове за обработка на храни, стопанства, както заводи за млечни продукти, месокомбинати и транжорни.

Обработките срещу мухи се правят с препарат с моментално убиващо живите форми и едномесечно остатъчно действие. За да се свърши работа, обработките трябва да се извършват профилактично, на всеки месец. Така с няколко обработки през годината, третираните обекти и терени са защитени изцяло от атаките на мухи за целия летен сезон. Профилактиката по унищожаване на мухи започва обичайно май и свършва през октомври.

Необходимо е да се следи годината, в дъждовни години мухите са по-малко, в сухи и горещи години популациите бележат пик. Стартът на превенцията се съобразява с тези условия. Тук не се гони унищожаване на яйцата, защото мухите прелитат километри. Целта е ежемесечна превенция за предпазване на терена от локални атаки.