Плъхове

 

Черният плъх (Rattus rattus)Контрола на плъхове може да се води с различни методи и средства. Има много средства за борба с плъхове, като унищожаването е само един от тях. Тези средства изискват системни усилия за успешен резултат. Причината е, че само със средства за унищожаване на плъхове, рядко ще отстраним проблема. Контрола на плъхове се извършва със залагане на професионални капани и отрови за дератизация.

В хранителни складови помещения отровата се слага навън, в специални кутии, със стикер и предупредителни надписи, образувайки дератизационна бариера. За местата с положени препарати се прави схема, в която са отбелязани отровните точки. В кооперации и блокове, дератизацията за плъхове започва от мазето. Третират се общи, частни мазета, места до тръби за парно, топла, студена вода, рискови пътища и зони, по които преминават гризачите. В домове и жилищни помещения се залагат примамки, отрови и капани, според средата.

Обхващат се рискови и атакувани помещения, мазе, гараж, тавани, бани, тоалетни, гардероби, складове и всички магистрали, по които скитат плъховете.В кухни се залагат точки, примамки и капани на скрити места. Обработва се под електроуреди, щрангове, далеч от достъп на хора и животни. В кухни и трапезарии е рисково да се слагат отрови. Там се действа с три вида капани, с примамки в тях. Кухните в заведения и хотели са обекти със специфични изисквания, подлежащи на профилактична ежемесечна обработка. Обработваме помещенията и терените отвън навътре. Външните отрови се поставят в кутии, с предупредителни надписи и стикер за отровна точка. Кутиите предпазват препарата и са за предотвратяване достъп на хора, деца и домашни любимци до отровата, по изискванията от ЕС. В цехове и работилници, по пътя на гризача се залагат примамки, капани и отрови.

След първото третиране се прави второ посещение, за проверка на ефекта. Предлагаме и почистване от унищожените гризачи. Преценява се популацията, спрямо остатъка в капаните и се залагат нови отрови. Обичайно с плъхове и мишки, проблемът се решават с една, максимум две обработки. Профилактика се прави пролет и есен, два пъти годишно или по преценка.