Птици

400x600 NFK4007 1

Най-често срещани плястовицароблеми  с птици, са свързани с тяхното гнездене под стрехите в хотели, кооперации и тераси на жилища. При подобни проблеми, предлагаме редица ефикасни хуманни начини и средства за борба с птици.

Използват се ефективни репелентни препарати и методи, пропъждащи трайно птиците, гълъби, лястовици, гларуси, чайки и др. от терена. Услугата се извършва от специалистите ни професионално, с гаранция че няма да има птици в сезона. Съществуват допълнителни методи за спиране на гнезденето, с механични средства. В рисковите зони, както по покрив, стрехи и огради могат да бъдат поставени шипове за птици. Шиповете за птици са подобни на вертикални решетки, които се залепват на стената. Те създават неудобни условия и предотвратяват дълготрайно гнезденето на рискови места.

400x600_NFK4007_1