Услуги

ДДД Услуги – Дезинсекция, Дезинфекция, Дератизация, Дезакаризация, Фумигация, изготвяне, обучение и внедряване на НАССР – системи.

ЕКО ПЕСТ КОНСУЛТ ООД извършва:

 • Дезинфекция – комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Унищожаване на плесен, мухъл, патогенни микроорганизми в дома, офиса, търговски площи и др. и с нов физичен метод – с Озон.
 • Дезинсекция – комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекоми. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
 • Дератизация – комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на гризачи вредители (главно различни видове плъхове и мишки). Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
 • Фумигация – обгазяване на растителна и всякаква друга складирана продукция
 • Дезакаризация – обработка на тревни площи против кърлежи.
 • Изготвяне на НАССР системи – система за оценка и контролиране на риска при производството и търговията с храни и хранителни продукти.
 • Прогонване на кучета – прогонване на улични и домашни кучета от различни терени, градини, алеи и други обществени и частни терени.
 • Прогонване на птици – монтиране на специални уреди и третиране на площи против кацане и гнездене на гълъби, врабчета, лястовици и др.
 • Прогонване на влечуги – ограничаване достъпа на всякакви влечуги във вашият имот.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Абонаментни договори и еднократни обработки.
 • Изготвяне на НАССР системи.
 • Дезинфекция с Озон
 • Фумигация – обгазяване на растителна и всякаква друга складирана продукция.
 • Изготвяне на цялостни програми за контрол на вредители.
 • Оглед на помещенията и обосновани съвети за прекъсване пътищата за проникване на вредители.
 • Конкурентни цени и търговски отстъпки.
 • Коректно отношение към своите клиенти, подплатено с професионализъм и грижа за поддържане на високо ниво на хигиена в обслужваните от нас обекти.