Хлебарки

Кафявата ( немска) хлебарка – Blatella germanicaХлебарките са жилищни вредители. Хлебарките нападат както места с недостатъчна хигиена, лоша канализация и сифони, така и чисти помещения. Те се срещат навсякъде, в блокове, кооперации, халета и ресторанти.

Унищожаването на хлебарки е труден процес както заради биологичната им устойчивост, така и поради предприети предишни мерки за отстраняването им. Честата практика на предишна, осъществявана с ред препарати домашна борба повишава устойчивостта и прави унищожаването им по-трудно. Затова се препоръчва при проблем с хлебарки да се реагира своевременно, с търсене на професионален пест оператор.Основен проблем за унищожаване на хлебарки е резистентността. Тя често е резултат от ползвани от търговската мрежа популярни спрейове, таблети и отрови.

Така от особено значение е да се преценят и подбират правилните препарати за третиране, съобразени с предишна работа или ползвани продукти. Обичайно първоначалната обработка е с опръскване, с преценен от специалиста препарат. Повечето препарати са без мирис и не оставят петна. В помещенията не трябва да има открити храни, а по време на обработката хора и домашни любимци трябва да напуснат помещенията.