HACCP

Udostowerenie Hassp Web

Съкращението НАССР идва от английското „Hazard Analysis and Critical Control Points“, което означава „Анализ на Опасностите и Критични Точки на Контрол“.udostowerenie_hassp_web Наличието и прилагането на HACCP система от всички хранителни оператори е законово изискване на европейското и българско законодателство, спазването, прилагането и изпълнението на което зависи само и единствено от оператора на хранителния обект, а ролята на консултанта е да му помогне, като даде и посочи необходимите и адекватни инструменти, похвати и техники за постигането на тази цел. Цената за разработване, изработване, внедряване и обучение на персонала на всяка една система НАССР е РАЗЛИЧНА, ИНДИВИДУАЛНА и зависи от вида и размерите на обекта, какви видове храни се преработват, приготвят, произвеждат, складират или само продават, какви са използваните технологични процеси и дейности, какви видове оборудване и как се използва и т.н.

  • Предлагаме два основни пакета:

ПАКЕТ ОСНОВЕН: След попълване на анкетна карта от Възложителя, изпращането й до Нас, при необходимост отговаряне на допълнително възникнали въпроси, се изготвя ИНДИВИДУАЛНА оферта за разработване и изработване на HACCP план. При постигнато съгласие се предплаща 50% от договорената сума в брой или по сметка: IBAN: BG09DEMI92401000124522 SWIFT BIG:DEMIBGSF   при Търговска банка Д” АД, за която сума се издава ДДС фактура (изпраща се по куриер – за наша сметка или на място). От датата на извършеното предплащане почва да тече времето за разработване и изработване, което време е 7 (седем) работни дни. За по – спешни  поръчки се договаряме допълнително.   ПАКЕТ КОМПЛЕКСЕН: След попълване на анкетна карта от Възложителя, изпращането й до Нас, при необходимост отговаряне на допълнително възникнали въпроси, се изготвя ИНДИВИДУАЛНА оферта за разработване, изработване, внедряване и обучение на персонала (в рамките на един работен ден) на HACCP план. Разработването и изработването е в рамките на 7 (седем) работни дни, за внедряването и обучението на персонала се договаряме с Възложителя за дата и час на мероприятието. При постигнато съгласие се предплаща 50% от договорената сума в брой или по сметка: IBAN: BG09DEMI92401000124522 SWIFT BIG:DEMIBGSF   при Търговска банка Д” АД, за която сума се издава ДДС фактура (изпраща се по куриер – за наша сметка или на място)

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА HACCP СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (БИСТРО, СНЕК – БАР, КАФЕНЕ, РЕСТОРАНТ, ДЮНЕР, ХАМБУРГЕР и др.) – свалете от ТУК

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА HACCP СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (магазин, щанд, павилион, склад на едро и др.) – свалете от ТУК